പഠിച്ചു മിടുക്കരാകാം

ഇത് അറിവ്‌ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ്.നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ള പഠനസംബന്ധമായ ഏതു വിഷയവും ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്താല്‍ മതി.ഞാന്‍ പരമാവധി വേഗത്തില്‍ ആ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാം. കൂടാതെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കൂടി പറയണേ.....

നമുക്കും റോബോടിക്ക്സ് പഠിക്കാം

നമുക്കും റോബോടിക്ക്സ് പഠിക്കാം

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാന്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റോബോടിക്ക്സ് എന്ന പോസ്റ്റിനു വായനക്കാരില്‍ നിന്നും നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്‌. റോബോടിക്സിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെ കുറിച്ച് "നമുക്കും റോബോടിക്ക്സ് പഠിക്കാം" എന്ന പേരില്‍  പോസ്റ്റുകള്‍ എഴുതാന്‍ ഞാന്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.ഞാന്‍ സ്വയം ബുക്കുകള്‍ വായിച്ച് റോബോടിക്ക്സ്   പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്.ഞാന്‍ മനസിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ മലയാളത്തില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് പോസ്റ്റുകള്‍ വഴി നല്‍കാം.ഈ സംരംഭത്തിനും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

0 comments:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ