പഠിച്ചു മിടുക്കരാകാം

ഇത് അറിവ്‌ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ്.നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ള പഠനസംബന്ധമായ ഏതു വിഷയവും ഇവിടെ കമന്റ് ചെയ്താല്‍ മതി.ഞാന്‍ പരമാവധി വേഗത്തില്‍ ആ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിക്കാം. കൂടാതെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും കൂടി പറയണേ.....

നമുക്കും റോബോട്ടിക്സ് പഠിക്കാം-അധ്യായം 2


റോബോട്ടിന്റെ ആന്തരികഘടന

മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പരിശോധിച്ചാല്‍ നാം ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ യന്ത്രമാനെന്നു പറയാം.ബുദ്ധിയുള്ളതും വളരെയധികം ഭാരം ഉയര്‍ത്താന്‍ പറ്റുന്നതും ചുറ്റുപാടുകളെ തിരിച്ച്ചരിന്ജ് അവയോട് പ്രതികരിക്കാനും കഴിവുള്ള ഒരു യന്ത്രം.രോബോട്ടുകലുണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ മാതൃക എന്നത് നമ്മള്‍ തന്നെയാണ്.പല നൂറ്റാണ്ടുകളായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ മനുഷ്യന്റെ പകര്‍പ്പ്‌ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതായത്‌ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും പൂര്‍ണ്ണ ചലനവും ചുറ്റുപാടുകളെ തിരിച്ച്ചരിന്ജ് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള യന്ത്രങ്ങളെ.പക്ഷെ ഇതുവരെ ഈ ലക്‌ഷ്യം പൂര്‍ണ്ണതയില്‍ എത്തിയിട്ടില്ല.എത്തുമെന്ന് നമുക്ക്‌ പ്രത്യാശിക്കാം.
ആന്തരികഘടന എന്ന ഈ അധ്യായത്തില്‍ റോബോട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും അവ നിര്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്.
റോബോട്ടുകളെ നമുക്ക്‌ രണ്ടായി തിരിക്കാം.ചലിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നവയും ചലനം സാധ്യമല്ലാത്തവയും.ചലനം അസാധ്യമായ റോബോട്ടുകള്‍ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ട അതിനു മുന്‍പിലുള്ള വസ്തുക്കളെ എടുക്കുകയും വയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയുന്നു.ഇത്തരം റോബോട്ടുകളെ പ്രധാനമായും ഫാക്ടറികളിലും മറ്റ് ഉല്‍പ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.കൂടാതെ അപകടം പിടിച്ച ജോലികള്‍,ഉദാഹരണം:ആണവവികിരണം ഉള്ള സ്ഥലംഗളില്‍,,ചെയ്യാന്‍ ഇത്തരം റോബോട്ടുകള്‍ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു.എന്നാല്‍ ചലനം സാധ്യമായ റോബോട്ടുകള്‍ക്ക് ഒരു സ്തലത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ചലനം സാധ്യമാണ്.നാം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ചലിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള റോബോട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ്.
ചലനം ഇല്ലാത്ത റോബോട്ട്


ചലിക്കുന്ന റോബോട്ട്


റോബോട്ടിന്റെ ശരീരം

റോബോട്ടിന്റെ ശരീരത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം,പുറം ഭാഗവും, അകത്തുള്ള ഇലക്ര്ട്രോനിക്-മെക്കാനിക്കല്‍ ഭാഗങ്ങളും.പുറം ഭാഗം  റോബോട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഭാഗമാണ്‍്.രോബോട്ടിന്‍ അകത്തുള്ള ഇലെക്ട്രോനിക്‌ സര്‍ക്യൂട്ടുകളെയും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പുറം ഭാഗമാണ്.ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് പുറംഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ്.
നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു കൃത്യമായ ആകൃതി കൈവന്നത് എല്ലുകള്‍ ഉണ്ടായതിനാലാണ്.അതുപോലെ രോബോട്ടുകള്‍ക്കും കൃത്യമായ ആകൃതി വേണമെങ്കില്‍ നാം എല്ലുകള്‍ ചെയ്യുന്ന അതെ ധര്മമുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ റോബോട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കണം.ഇതിനെ നാം ഫ്രെയ്മുകള്‍ എന്ന് പറയുന്നു.റോബോട്ടില്‍ ഫ്രെയ്മുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ നമുക്ക്‌ മരമോ,പ്ളാസ്ടിക്കോ ലോഹങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാം.ഈ ഫ്രെയ്മിനോടാണ് റോബോട്ടിന്റെ ആന്തരിക ഘടകങ്ങള്‍ നാം ഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
റോബോട്ടിന്റെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും നാം ഏതെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കാണ്‍ു നാം റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്,അവയില്‍ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട എന്നതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നു.റോബോട്ടിനെ നിര്‍മിക്കാന്‍ നമുക്ക്‌ താഴെ പറയുന്ന വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

1.അലുമിനിയം ഷീറ്റ് - റോബോട്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക്‌ അലുമിനിയംകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. റോബോട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും,ഏറ്റവും ഉചിതവും  അലുമിനിയം തന്നെയാണ്.

2.സ്റീല്‍(steel) - സ്റീല് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ശക്തി വേണ്ട ഭാഗങ്ങളിലാണ്.അതായത്‌ ഭാരങ്ങള്‍ എടുക്കുന്ന കൈകള്‍,ഗ്രിപ്പരുകള്‍ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളില്‍.അത്തരം ഭാഗങ്ങളില്‍ അലുമിനീയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലത് സ്ടീലാണ്.

3.ടിന്‍(tin),ഇരുമ്പ്‌.ചെമ്പ്‌(brass) – ഈ ലോഹങ്ങള്‍ അലുമിനീയത്തെക്കള്‍ ഭാരം കൂടിയവയാണ്.ഇവ പ്രധാനമായും സന്ധികളില്‍(joints) ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
4.മരം – റോബോട്ടുകളെ നിര്‍മിക്കാന്‍ നമുക്ക്‌ മരവും ഉപയോഗിക്കാം.ഇവ ശക്തവും വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിടാത്തവയും ആണ്അതിനാല്‍ തന്നെ ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യുട്ടുകള്‍ 
കുറവായിരിക്കും.എന്നാല്‍ മരം ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്നത് അവയുടെ ഭാരമാണ്.

5.പ്ളാസ്റിക് – പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും നമുക്ക്‌ റോബോട്ടിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കാം.ഇവയെ ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തില്‍  മുറിക്കാനും,മറ്റും വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ.

പവര്‍ സിസ്റ്റം
റോബോട്ടുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഭാഗം എന്നത് അവയിലെ പവര്‍ സിസ്റ്റം (ഊര്‍ജ ശ്രോതസ്) ആണ്.ഇതിനായി നാം പ്രധാനമായും ബാട്ടരികളെയാണ് (battery) ആശ്രയിക്കുന്നത്.ഈ ബാറ്ററിയില്‍ നിന്നുമാണ് റോബോട്ടിന് ആവശ്യമായ ഡി സി കരണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്.ബാറ്ററികള്‍ രണ്ടു തരത്തില്‍ ഉണ്ട്.റീചാര്‍ജ്‌ ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നവയും പറ്റാത്തവയും.റീചാര്ജ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റുന്നവയാണ് നമുക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ നല്ലത്.ബാറ്ററികള്‍ കൂടാതെ മറ്റ് ഊര്‍ജ ശ്രോതസുകളെയും ഉദാ:സൗരോര്‍ജം നമുക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.പക്ഷെ ഇതിനു കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു മാത്രം.ഇപ്പോള്‍ നമുക്ക്‌ ബാടരികളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാം.

പ്രഷര്‍  സിസ്റ്റം
റോബോട്ടിന് പവര്‍ നല്‍കുന്നതിനായി നാം പ്രധാനമായും രണ്ടു രീതികളാണ് അവലംബിക്കുന്നത്.

1ഹൈഡ്രോളിക് പവര്(hydraulic power) – ഇവിടെ ഓയിലോ മറ്റ് ദ്രാവകങ്ങലോ നല്‍കുന്ന ഉന്നത മര്‍ദ്ദം(pressure) ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2.ന്യൂമാട്ടിക്‌ പവര് (pneumatic power) – ഇവിടെ ഉന്നത മര്‍ദ്ദം നല്‍കുന്നത് വായുവാണ്.

ഇവിടെ രോബോട്ടിനുന്പവാര്‍ നല്‍കുന്നതിന് അവലംബിക്കുന്ന ഈ മാര്‍ഗം ഇങ്ങനെയാണ്.അവയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ(ഓയിലോ,ദ്രാവകമോ,വായുവോ) പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉന്നത മര്‍ദ്ദത്തില്‍ ആക്കുന്നു.പിന്നീട് ഈ മര്‍ദ്ദം നാം കുറച്ചു കുറച്ചായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.പുപ്മു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുത മോട്ടോരിനാല്‍ ആണ്.അത്കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇളക്ട്രിക്കല്‍ പ്രഷര്‍ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു.ഈ പ്രഷര്‍ സ്യ്സ്ടങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കുറച്ച് വിഷമാമാണ് എങ്കിലും ഇവ മോട്ടോരുകലെക്കള്‍ കൂടുതല്‍ പവര് നല്‍കും.ഇവയ്ക്ക് പകരമായി നമുക്ക്‌ വേണമെങ്കില്‍ മോട്ടോറുകളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
                                                                                                                                                                               (തുടരും.......)

1 comments:

റോസി പൈലോക്കാരന്റെ നാട്ടുകാരന്‍ ...... പറഞ്ഞു...

Very good post. I also would like to study some Robotics !

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ